Ważne ogłoszenie

Informacja o feriach zimowych 2019 
 
W I tygodniu ferii zimowych tj. od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. organizowane są zajęcia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Karty zapisu będzie można pobrać w sekretariacie szkoły. Dojazd i powrót dziecka we własnym zakresie. Wypełnione karty należy złożyć osobiście w sekretariacie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury do dnia 23 stycznia 2019 r.
 
W II tygodniu ferii zimowych tj. od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. organizowane są zajęcia w SP w Działoszynie dla uczniów kl. I-VIII  w godzinach od 10:00 do 14:00. Karty do pobrania w sekretariacie szkoły. Zapewniony będzie transport. 
Wypełnione karty należy złożyć do dnia 17.01.2019 r. do godz. 14:00  w sekretariacie szkoły. Po tym terminie karty zapisu trzeba będzie złożyć osobiście w siedzibie OSiR
w Bogatyni  w terminie do dnia 18.01.2019 r. do godz. 14:00.
 

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie.

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z 7 miejscowości: Działoszyna, Posady, Bratkowa, Krzewiny, Lutogniewic, Wyszkowa i Wolanowa.

W naszej szkole zorganizowany jest oddział przedszkolny. Dzieci z „zerówki” kontynuują naukę w szkole podstawowej.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Bogatynia, a nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 


Jesteśmy szkołą:
 
  • zapewniającą uczniom zdobycie gruntownej i rzetelnej wiedzy ;
  • pomagającą uczniom w rozwoju ich talentów;
  • prowadzącą zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom w dalszych etapach kształcenia;
  • oferującą naszym uczniom różnorodne działania wychowawcze i opiekuńcze;
  • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość w traktowaniu i ocenianiu uczniów;
  • oferującą dobrze wyposażony i funkcjonalny gmach szkoły oraz bezpieczne, przestronne i zadbane otoczenie;
  • wspierającą ducha partnerstwa między pracownikami szkoły, rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą;
  • oferującą uczniom kontakty z rówieśnikami ze szkół niemieckich i czeskich, z niemieckim przedszkolem, co promuje przełamywanie barier kulturowych i językowych współpracujących narodów.

 

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć oraz zapoznania się z informacjami o naszej placówce.

alt

alt

alt