Ważne ogłoszenie

 

Aktualności

Nr zamówienia:
……….1.1.2015             
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. )
 
na
 
DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO,  GRZEWCZEGO „EKOTERM PLUS”
DLA ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW.J. ŚLĄSKIEJ
I GIMNAZJUM IM. ŚW. J. ŚLĄSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE
 
 
 
     
 
     Dnia 17.12.2014r. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek.Uczestnicy festiwalu prezentowali utwory o tematyce świątecznej – kolędy i pastorałki.
         Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice – Oliwia Mączka (kl. III Gim) i Małgorzata Parada (kl. V SP). Małgosia wykonała piękną, nastrojową  pastorałkę „Kolędowa nocka”, a Oliwia – wzruszającą piosenkę świąteczną „Kolęda dla nieobecnych”.
         Wszyscy uczestnicy festiwalu wraz z opiekunami otrzymali pamiątkowe dyplomy
i słodką niespodziankę, szkoła zaś pamiątkową statuetkę.
 
alt      alt
 
 
W czasie ferii zimowych (19.01.2015 r. – 30.01.2015 r.) uczniowie klas I - VI  szkoły podstawowej mogą wziąć udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych:
 
I tydzień ferii (19.01.2015 r. – 23.01.2015 r.): zajęcia odbędą się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00. Dojazd i powrót dziecka we własnym zakresie. Karty zapisu do pobrania w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy złożyć do 09.01.2015 r. w sekretariacie BOK-u.
 
II tydzień ferii (26.01.2015 r. – 30.01.2015 r.): zajęcia odbędą się w ZSPiG w Działoszynie (planowane są trzy wyjazdy, dziecko musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport) w godzinach od 10:00 do 14:00. Karty do pobrania w sekretariacie szkoły. Należy je złożyć do 08.01.2015 r. w sekretariacie szkoły. Zapewniony będzie transport uczniów do szkoły i na wycieczki. 
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny.