Ważne ogłoszenie

Dzień 31 października 2016 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów szkoły. 
W tym dniu w godzinach 8:00 – 14:00 będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów. 
_____________________________________________________________
HARMONOGRAM DOWOZÓW i ODWOZÓW
UCZNIÓW ZSPiG Działoszyn rok szkolny 2016/2017 - w zkładce do pobrania 
_____________________________________________________________
W zakładce do pobrania znaduja się warunki ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2016/2017
  

Aktualności

 
          Dnia 13 października 2015 roku  uczniowie klasy VI oraz klas I- III gimnazjum pojechali do Wrocławia, aby wziąć udział w lekcji fizyki prowadzonej przez pracowników Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponieważ rok 2015 jest Międzynarodowym Rokiem Światła, stąd też wykład nosił tytuł „Światło nauki”.
         Podczas 1,5 godziny spędzonej na sali wykładowej- pani prof. dr hab. Ewa Dębowska wraz z  asystentami dr. Bartoszem Strzelczykiem i mgr. Arturem Rokosem w sposób bardzo przystępny i widowiskowy pokazywali i tłumaczyli doświadczenia związane ze światłem: powstawanie- tęczy za pomocą pryzmatu, światła białego w wyniku połączenia trzech podstawowych barw, cienia
i półcienia. Ponadto uczniowie mogli zobaczyć kulę plazmową oraz tarczę Benhama.
          Ciekawymi doświadczeniami były pokazy związane z takimi zagadnieniami jak  prawo odbicia i załamania światła, zjawisko stroboskopowe, czy strzelanie laserem do balonów. Najbardziej efektowną prezentacją było przedstawienie pt. „Światło i dźwięk”, podczas którego można było zobaczyć połączenie świateł laserów z muzyką
i unoszącym się dymem.
           Kolejny już raz lekcja pokazowa przygotowana przez Wydział Fizyki i Astronomii UW okazała się interesująca, a przedstawione doświadczenia zachwyciły uczniów.

                                                                                                                                                                                                                        Opracowała: Jadwiga Proniewicz-Hasiak

     
    Dnia 25 września 2015 po raz czwarty obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, międzynarodowe wydarzenie matematyczne, edukujące zarówno młodzież jak i dorosłych w zakresie tabliczki mnożenia.  
     Głównym celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.
       

Więcej…

 

      Dnia 10.09.2015 r. uczniowie klasy I A odbyli ciekawą lekcję chemii w Pracowni Przyrodniczej w Bogatyni. Tematem zajęć były „Mieszaniny i sposoby ich rozdzielania”. Na początku lekcji uczniowie zostali zapoznani z pojęciem „mieszanina”, poznali rodzaje mieszanin oraz sposoby ich rozdzielania.
       Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna. Uczniowie podzieleni na cztery grupy przeprowadzali ciekawe doświadczenia, rozdzielając za pomocą sączenia, odparowywania, filtracji, absorpcji, sedymentacji i dekantacji składniki różnych mieszanin.
Lekcja była bardzo interesująca. Wszyscy uczniowie byli zaangażowani i chętnie eksperymentowali, wymieniając się ze sobą własnymi spostrzeżeniami.
    Cele lekcji zostały osiągnięte. Uczniowie przyswajali wiedzę w atrakcyjny sposób, rozwijali umiejętność obserwacji, twórczego myślenia i doskonalili umiejętność prawidłowego wnioskowania.
 
alt