Ważne ogłoszenie

 
Dnia 01 września 2015 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.
O godz. 10:00    Msza Święta w kościele w Działoszynie
O godz. 11:00    Miejsko Gminna Inauguracja w sali gimnastycznej
Świetlica szkolna będzie czynna w tym dniu od godz. 9:00
 
Dowozy uczniów do szkoły:
Miejscowość
godz.
wyjazdu
Miejscowość
godz.
wyjazdu
Miejscowość
Wolanów
9:15
Wyszków
9:18
Działoszyn
Posada
9:30
Bratków
9:35
Działoszyn
Lutogniewice
9:25
Krzewina
9:30
Działoszyn
 
 
 
 
 
 
Odwozy uczniów do poszczególnych miejscowości około godz. 12:30

 

Aktualności

         
         
        W ramach ekologicznej kampanii edukacyjnej pn.: Ogólnopolska Lekcja Ekologiczna „OLE!” przygotowanej przez Gminę Bogatynia we współpracy z Fundacją „Arka” z Bielska-Białej uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na ulotkę promującą segregację odpadów. Zadanie polegało na stworzeniu jednej strony ulotki w formie rysunku, hasła, tekstu, zdjęć itp. Natomiast druga strona, na której znalazły się uniwersalne informacje
o potrzebie ograniczania odpadów i właściwej ich segregacji, została przygotowana przez Gminę Bogatynia i Fundację „Arka”. Całość została wydrukowana na specjalnym papierze z makulatury. Kryterium oceny były walory estetyczne, zgodność z tematem i kreatywność.
          W pierwszym etapie szkolnym komisja konkursowa w składzie: Pani Joanna Tichaczek i Pani Katarzyna Solecka wybrała pięć prac następujących uczniów:
-        Gabriela Olejarz,        kl. III,
-        Magdalena Gęsicka,    kl. III,
-        Joanna Połaczańska,    kl. V,
-        Milena Winiecka,        kl. V,
-        Jakub Grabiak,             kl. VIA.
         

Więcej…

     
 
     Dnia 21.10.2014 grupa uczniów z klas I- III gimnazjum pod opieką pani Zofii Sochackiej i pani Jadwigi Proniewicz-Hasiak pojechała do Wrocławia, aby wziąć udział w „Cyrku fizycznym” zorganizowanym przez Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
     Celem imprezy jest popularyzacja fizyki poprzez pokaz doświadczeń fizycznych wraz z ich objaśnianiem. Temat przewodni brzmiał:  „Ogień, woda ,powietrze, ziemia- cztery żywioły fizyki”.
      Podczas pokazu pracownicy Instytutu Fizyki Doświadczalnej pod kierunkiem pani dr hab. Ewy Dębowskiej, prof. nadzw. UW reprezentowali ciekawe doświadczenia związane z żywiołami fizyki.
Po raz pierwszy gimnazjaliści mogli dowiedzieć się o:
- piasku hydrofobowym, który „nie lubi wody”;
- cieczy nienewtonowskiej, do której nie można zastosować prawa Newtona;
- gorącym lodzie;
- rurze Rubensa, urządzeniu do demonstracji fali stojącej za pomocą płomieni.
   Ciekawym doznaniem słuchowym było pokazanie, jak zmienia się barwa głosu pod wpływem helu oraz  heksaflorku siarki. Wszystkie prezentowane doświadczenia były bardzo ciekawie zademonstrowane i dlatego też uczniowie nagradzali prowadzących brawami.
      Udział w „Cyrku fizycznym” był okazją do rozbudzenia w uczniach ciekawości poznawczej otaczającego nas świata i  mile spędzonego czasu na rynku stolicy Dolnego Śląska.

 

 
 
          W piątek 17 października w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe zdarzenie. W świetlicy szkolnej, która na ten dzień zamieniła się w nastrojową kawiarenkę, odbyłsię wieczór poetycki  p. Edyty Marii Franczuk. Pani Edyta jest naszą rodzimą pisarkąi poetką. Wiersze pisze od dwóch lat. W tym czasie wydała dwa tomiki poezji – Schody do życia i Ławka.
           Inicjatorką spotkania była p. Krystyna Proch ze Stowarzyszenia Górnołużycki Działoszyn. W blasku świec i przy dźwiękach muzyki uczniowie gimnazjum czytali wybrane przez siebie wiersze. Wśród gości znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia p. Andrzej Grzmielewicz, dyrektor szkoły p. Irena Michalik, ks. Ryszard Kulpa, rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz społeczność lokalna.
           Po prezentacji wierszy uczniowie zadawali pytania autorce. Podczas spotkania można było nabyć oba tomiki oraz grafiki autorstwa mamy poetki, które stanowią swoistą ilustrację jej wierszy.
Wieczór prowadziła p. Agnieszka Drewniacka, nauczyciel języka polskiego. 
              
 
   
   Dnia 10 października 2014 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Joanny Tichaczek i Pani Katarzyny Soleckiej wzięli udział w 4-godzinnym happeningu, zorganizowanym w bogatyńskim parku im. C.A. Preibisha. Imprezę, w ramach ekologicznej kampanii edukacyjnej pn.: Ogólnopolska Lekcja Ekologiczna „OLE!” przygotowała Gmina Bogatynia we współpracy z Fundacją „Arka” z Bielska-Białej. Tematem tegorocznej lekcji jest ograniczenie odpadów i ich właściwa segregacja.
  Uczniowie w sposób aktywny uczestniczyli w przedsięwzięciu, mającym na celu wyrobienie wrażliwości na przejawy negatywnej działalności człowieka w przyrodzie oraz wypracowanie aktywnej postawy wobec problemów jej ochrony, przez podejmowanie działań na rzecz środowiska. Podsumowaniem akcji był krótki teatrzyk utrwalający wiadomości na temat szkodliwości niewłaściwego spalania odpadów i zagrożeń związanych z coraz większą ilością śmieci.
   Bardzo ważnym elementem całej akcji jest ulotka promująca segregację odpadów, która zostanie wydrukowana na papierze z makulatury. Jedna strona, na której znajdą się uniwersalne informacje o potrzebie ograniczania odpadów i właściwej ich segregacji, zostanie przygotowana przez gminę i Fundację „Arka”. Natomiast drugą stronę przygotowują sami uczniowie na specjalnym papierze z makulatury. Mogą to być rysunki, hasła, teksty, zdjęcia itp. Kryterium oceny będą walory estetyczne, zgodność z tematem i kreatywność. 5 najciekawszych prac zostanie przesłanych do siedziby fundacji w celu dalszej rekrutacji.
 
Joanna Tichaczek
Katarzyna Solecka
      
       We wtorek 7 października 2014 r. klasa IV z Paniami Katarzyną Solecką i Kamilą Stachurą-Wawrzyn wzięła udział w XVII Złazie Czwartoklasistów. Złaz to pewnego rodzaju pieszy rajd terenowy z licznymi konkursami i marszem na orientację. W tegorocznej imprezie dopisała stuprocentowa frekwencja – wszystkie szkoły podstawowe z całej gminy pojawiły się na starcie.
       Trasa złazu rozpoczynała się w Szkole Podstawowej nr 3 i przebiegała przez Markocice, Graniczny Wierch, Jasną Górę aż po Szkołę Podstawową w Opolnie Zdroju. Na początku złazu odbyła się pierwsza część konkursu przyrodniczego, po czym wyszliśmy na trasę z mapkami
w rękach, aby odnaleźć wszystkie punkty kontrolne w marszu na orientację. Kiedy zmęczeni dotarliśmy do Opolna, ugoszczono nas pieczoną kiełbaską i gorącą herbatą.
       Następnie rozpoczęły się kolejne konkursy: historyczny i krajoznawczy oraz dalszy ciąg konkursu przyrodniczego. Wyniki naszych uczniów były następujące: IV miejsce w konkursie historycznym zdobyła drużyna w składzie Mateusz Makowski, Marcelina Parada, Dawid Wójcik. W konkursie przyrodniczym III miejsce zdobyli dla nas Kamil Samelski, Aleksandra Pawelska, Kordian Krauze. VI miejsce w konkursie krajoznawczym wywalczyli Borys Kosiński, Hubert Makowski, Patrycja Wojciechowska.
      W ogólnej klasyfikacji złazu zajęliśmy mocne V miejsce, na jedenaście grup uczestników.

alt