Ważne ogłoszenie

Odwozy  uczniów po zajęciach dnia 07.12.2016 r. (środa): 
- kl. 0 – III SP po 5. lekcji tj. 12:45 
- kl. IV – VI SP i I – III gim.  po 6. lekcji tj. 13:40.
____________________________________________________________
W zakładce do porania znajduje się Aneks do Statutu ZSPiG w Działoszynie 
_____________________________________________________________
HARMONOGRAM DOWOZÓW i ODWOZÓW
UCZNIÓW ZSPiG Działoszyn rok szkolny 2016/2017 - w zkładce do pobrania 
_____________________________________________________________
W zakładce do pobrania   Pedagog  znajduja się nowe materiały do zapoznania. 
  

Aktualności

Zamawiający
Zespół Szkoły Podstawowej im. św. J. Śląskiej
I Gimnazjum im. św. J. Śląskiej
Działoszyn 33
59-916 Bogatynia
 
IZP.1.1.2016
                                                                                           Bogatynia, dnia 21.01.2016r.
 
 
  
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Zespół Szkoły Podstawowej im. św. J. Śląskiej i Gimnazjum im. św. J. Śląskiej w Działoszynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na zakup oleju opałowego – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta nr 3 złożona przez:
GAZ PETROL Sp z o.o
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. 1 Maja 90
cena brutto za 1000 l – 2003,67 złotych
Uzasadnienie wyboru :
Nr zamówienia:
ZSPiG.1.1.2016             
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. )
na
DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO,  GRZEWCZEGO „EKOTERM PLUS”
DLA ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW.J. ŚLĄSKIEJ
I GIMNAZJUM IM. ŚW. J. ŚLĄSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE
 
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV- 09.13.51.00-5,
 
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości
poniżej 193 000 euro
 
 
           Dnia 2 grudnia 2015 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Wrocławia. Pojechali na nią uczniowie klas Ia, Ib, II, III IV, V wraz z opiekunami. Celem wyjazdu było zwiedzanie największej w Polsce edukacyjnej wystawy budowli z klocków LEGO, która łączy zabawę i edukację. Wystawa mieściła się na Stadionie Wrocław. Dzieci zachwycały się eksponatami przedstawiającymi postacie, miejsca, a także wydarzenia znane z bajek, filmów, jak również sceny historyczne oraz najsłynniejsze budowle przedstawiające architekturę zabytkową oraz współczesną.
       Można było zobaczyć między innymi największą na świecie makietę Titanica, wybudowaną w skali 1:25. Budowla, która pochłonęła ponad 500 000 klocków, ma 3 metry wysokości i 11 metrów długości. Chłopcy zachwycali się modelem Boeinga 767 (7,5 tys. klocków), makietą przedstawiającą oblężenie zamku smoka, w której wykorzystano 3500 mini figur rycerzy i mieszczan oraz różnymi modelami samochodów. Dziewczynki oglądały z zainteresowaniem makietę zamku w baśniowym stylu, cyrk ,gdzie mieści się arena, pojazdy oraz zwierzęta.
          Efektownym uzupełnieniem całości były eksponaty interaktywne. Po obejrzeniu wystawy dzieci mogły spędzić czas w Fun Parku, strefie zabaw klockami Lego, gdzie mieściły się zjeżdżalnie samochodowe, Auto Jump – skocznia dla samochodów. W Fun Parku atrakcją dla dzieci były: Brick Wall – ściana do „pisania” klockami, Brick Mosaic Galery – miejsce do „malowania” klockami.
 
Opracowała
Danuta Kołodko