Ważne ogłoszenie

 Zebrania z rodzicami
 
Klasa Wychowawca klasy  Data,  godzina, gabinet
0 A Zofia Tadewosjan-Zawadzka 04.02.2015 r. godz. 15:15 gab. nr 1
0 B Edyta Gleizner 03.02.2015 r. godz. 15:00 gab. nr 1
I Zofia Sokołowska 05.02.2015 r. godz. 14:30-16:00 gab. nr 3
II Bożena Pietluch 03.02.2015 r. godz. 15:15 gab. nr 4
III Danuta Kołodko 03.02.2015 r. godz. 15:15 gab. nr 2
IV Katarzyna Solecka 04.02.2015 r. godz. 15:30 gab. nr 7
V Remigiusz Pluciński 04.02.2015 r. godz. 15:00 gab. nr 9
VI A Edyta Małkiewicz 03.02.2015 r. godz. 15:15 gab. nr 6
VI B Agnieszka Drewniacka 04.02.2015 r. godz. 15:30 gab. nr 5
I gim. Jadwiga Proniewicz-Hasiak 03.02.2015 r. godz. 15:30 gab. nr 10
II gim. Bogdan Michalik 03.02.2015 r. godz. 15:00 gab. nr 8
III gim. Ryszard Zawadzki 04.02.2015 r. godz. 15:30 gab. nr 8
 

W dniu 6 czerwca 2012r. uczniowie klasy 0 oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami - Edytą Gleizner, Zofią Tadewosjan-Zawadzką i Marleną Olejarz, uczestniczyli w wędrówce szlakiem turystycznym przez Rudawy Janickie do Kolorowych jeziorek.

Wycieczka rozpoczęła się od przejazdu autokarem do Wieściszowic, gdzie dzieci wraz z rodzicami obserwowały krajobraz Sudetów, ciekawe obiekty i miejscowości na trasie przejazdu.

Następnie wędrówka przeszłą z Wieściszowic zielonym szlakiem, pod górę, do dawnej kopalni łupków pirytonośnych „Hoffnung”, przy której jest Purpurowe Jeziorko. Dzieci obserwowały jeziorko, otaczający krajobraz, skały i wyrobiska.

Kontynuowano wędrówkę zielonym szlakiem pod górę, przez las, do Błękitnego Jeziorka.  Uczestnicy wycieczki obserwowali las świerkowy i  wyrobiska dawnej kopalni „Neues Gluck”.  Wycieczka krótko odpoczęła nad jeziorkiem, po czym wyruszyła przez las do Wieściszowic.

Dzieci przejechały autokarem na Przełęcz Karpnicką, gdzie przy ognisku upiekły kiełbaski.

Wycieczka była udana i wszystkim bardzo się podobała :)